สกธ.ออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี