หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. จังหวัดนครนายก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 2 และ 3 ของการทำกิจกรรม (13-14 พ.ย.62) วันที่ 13 พ.ย. 62 ช่วงเช้า – กิจกรรมกลุ่มพัฒนาฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ช่วงบ่าย – กิจกรรมระดมความคิด เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม ได้ร่วมกันคิดและวางแผนในแต่ละกิจกรรม สร้างความสามัคคี ร่วมกันแก้ไขปัญหา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมกู้ระเบิด : การปฏิบัติงานต้องเชื่อมั่นตนเอง ไว้ใจคนที่คอยสนับสนุน มีสติ รอบคอบ มีการประสานงานและต้องพูดคุยกันอย่างชัดเจน กิจกรรมข้ามลำน้ำ : พัฒนาภาวะผู้นำในการตัดสินใจ ทีมงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ (ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสั่ง) กิจกรรมทุ่นระเบิด : การทำงานที่สับสนวุ่นวาย/การทำงานที่รับคำสั่งเยอะต้องมีวางแผน มีสติ รู้ตัว…

สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

วันนี้ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.00 น.  น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2