สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร