ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ตำรวจภูธรภาค 2

  วันนี้ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3” เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรยาย หัวข้อ “แนวทางการสืบสวน และการดำเนินคดีอาชญากรรม” ณ ตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี พ.ต.อ.ดุลยพัฒน์ เดชพรชยาสินธ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1️. ตำรวจภูธรภาค 2 มืพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีสถานีตำรวจทั้งสิ้น 117 สถานี 2️. สถิติคดีอาญา…