การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเผยแพร่ และการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย

  วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับทางที่ปรึกษา บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเผยแพร่ และการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนจำนวน 14 องค์กร กว่า 30 คน จากภาคเอกชน​ มหาวิทยาลัยชั้นนำ​ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม นโยบายสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม​ ตลอดจนให้สัมภา​ษณ์ในทิศทางที่ทางสกธ.มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง​ เริ่มต้นจากการปลูกฝัง​ mindset จากหน่วยเล็กๆของทุกคนในสังคม​ ร่วมสร้าง​ culture of lawfulness ทำให้เรื่องระบบยุติธรรม​เป็นเรื่องที่ง่าย​ เข้าถึงได้​และเป็นเรื่องของทุกคน​ ท่านเปิดใจถึงแนวทางความร่วมมือที่อยากเห็นมากขึ้นระหว่าง​ สกธ.และภาคส่วนต่างๆ​ โดยไม่ว่าจะภาคส่วนใด​ หากเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเป็นประโยชน์​ ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน​ และไม่มีกรอบกำหนดที่ยุ่งยาก​ ซับซ้อน​ และขอเชิญชวน​ทุกองค์กร​ที่มีใจมาร่วมกันทำงาน​ สร้างสรรค์​สังคมที่ท่านอยากเห็นด้วยกัน การเปิดเวทีเพื่อระดมความเห็นและทิศทางโดยทีมที่ปรึกษานำโดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กิจการเพื่อสังคม…