สกธ. ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 90 ปี “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย”

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 90 ปี ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย” และร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร