ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. นำคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ เรือนจำกลางราชบุรี โดยนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ เรือนจำกลางราชบุรี เป็นเรือนจำแห่งหนึ่งที่มีผู้ต้องขังจำนวนมากสูงเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เช่น ทำโครงการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรที่เปิดขึ้นเพื่ออบรมและฝึกสอนผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพ โดยมีร้านกาแฟ “คุกแอนคอฟ” ที่สร้างขึ้น และผู้ต้องขังเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองงานฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ กองงานฝึกวิชาชีพมีงานหลากหลายที่จะฝึกฝนผู้ต้องขังในเรื่องอาชีพต่างๆตามความถนัดของเขา ฝึกด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและมืออาชีพจากภายนอก เวลา 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ เรือนจำความมั่นคงสูง และมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติด” ณ…

ผอ.สกธ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและชมรมกีฬาแบดมินตัน บริษัท กสท.

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตรระหว่างกระทรวงยุติธรรมและชมรมกีฬาแบดมินตัน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ อาคารจอดรถและศูนย์กีฬา ชั้น 6 ในการนี้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาของสำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมในการแข่งขันดังกล่าวด้วย