การประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference 

 

นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference และนายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมชี้แจง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า ประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าพนักงานปกครอง ช่วงบ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าพนักงานปกครอง

เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้เข้าร่วมใช้งานระบบ DXC