สกธ.ร่วมกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

       11 กันยายน 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมพร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
       โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สานสายใย จากใจถึงใจกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนางชูจิรา กองแก้วและนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มาเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการแนวทางการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงาน
       ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบในครั้งนี้

สกธ.ร่วมเสวนา กม.พืชกระท่อม

 

11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาพืชกระท่อม “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยมี พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการเสวนาในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมและแนวทางการปรับกฎหมาย และมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชกระท่อมทั้งทางเศรษฐกิจ ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อม การใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายพืชกระท่อม ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน และสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูปพืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกทดแทนการปลูกพืชอื่น และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้เป็นยารักษาโรคภายใต้การควบคุมของแพทย์ต่อไป