สกธ. ร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ปี 63

  23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรมมีผู้ที่ได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและเกียรติบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม 2. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ข้าราชการบำนาญ และอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิธีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท…

สกธ.ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี ยธ.

 

23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ต้องขังในเรือนจำมีไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีมาตรการสร้างเตียงสองชั้นในเรือนนอน การใช้อีเอ็มติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ การเเก้ไขกฎหมาย เป็นต้น เพื่อลดความเเออัดในเรือนจำ

สำหรับคดียาเสพติด ทางกระทรวงยุติธรรม ได้มีการใช้นวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซึ่งสามารถตรวจสอบสารยาเสพติดตกค้างได้ถึง 1 ปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ ช่วยให้สถิติการเสพยาเสพติด ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิ์ มีแนวโน้มการเสพลดน้อยลง นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีนิทรรศการผลงานเด่นของเเต่ละกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ 5 ผลงาน ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์, SDG 16, การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม, chat bot ผู้ใหญ่ลอว์ และการ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์