สกธ.ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

You are here: