ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจับกุมและการสอบสวนและมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากรณีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลกระทบและบังคับใช้กฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจับกุมและการสอบสวนและมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากรณีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลกระทบและบังคับใช้กฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก