สกธ.เฝ้ารับเสด็จฯในหลวง ร.10

 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. บริเวณถนนราชดำเนินนอก เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สกธ.ร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

 

13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางพวงมาลา ณ ท้องสนามหลวง

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

9 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และยังร่วมกันหารือในเรื่องของการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้บริการประชาชนฯ ซึ่งการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบฯ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมนั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และพร้อมใช้งานแล้ว
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และเริ่มใช้งานระบบสารบรรณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ครอบคลุมทุกประเภทของหนังสือราชการ และขอให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความเสี่ยงในการใช้งานระบบอีกด้วย

สกธ.ร่วมยินดี ราชทัณฑ์ ครบ 105 ปี

 

9 ตุลาคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐ​ทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประ​จำปี 2563 ครบรอบ 105 ปี ณ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี

สกธ. ร่วมหารือ กรมคุมประพฤติ เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ

  8 ตุลาคม 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอมาตรการระยะยาวในการป้องกันและการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ โดยมี นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ต.ท. มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ​สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการหารือและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบันของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) ผ่านคณะกรรมการประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ (1) มาตรการระยะสั้น ที่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยกำหนดกลุ่มผู้พ้นโทษที่ต้องเฝ้าระวังที่มีพฤติการณ์เป็นภยันตรายต่อสังคมจำนวน 7 กลุ่ม และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)…

ผอ.สกธ. ร่วมเสวนาประเด็น MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ภาคประชาชน ในรายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS

  6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการเสวนาในรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS เข้าร่วมการเสวนากับพระเทพปวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก ร่วมกับนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจราชการอัยการ การเสวนาครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงประเด็นการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมไปถึงการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และแนวทางการทำงานร่วมกันในด้านอื่นๆ โดยการเสวนาดังกล่าวได้มีการพูดคุยในประเด็นสาระสำคัญดังนี้ 1. บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท รวมถึงแนวทางการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ 2. การพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน 3. การนำองค์ความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาเป็นสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ…

สกธ.ร่วมเเสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี กคส.- กพน.-DIS- สนว.

 

2 ตุลาคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

ครบรอบ 18 ปี สกธ.

  วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่จะครบรอบปีที่ 18 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ชั้น5 (อาคารจอดรถ) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสักการะพระพรหม ณ ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมประธานในพิธี ต่อด้วยการร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วงบ่ายได้ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ทั้งนี้ สกธ. ได้มีโอกาสต้อนรับอดีตผู้บริหารของ สกธ. ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,…

เคาะเเล้ว! การประเมิน ITA สกธ.คว้าอันดับ 6 ของประเทศ

 

สำนักงานกิจการยุติธรรม คว้าอันดับ 6 ของประเทศ เเละอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม ในผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยเกรด A 93.91 คะเเนน ในประเภทกรมหรือเทียบเท่า จากหน่วยงานทั้งหมด 146 แห่ง
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบของความเป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำเเนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลเเละการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 8,303 แห่ง ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ อีกทั้งมีประชาชนเเละเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 1,302,548 ราย

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563

  28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ณ สำนักงานวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายเชิดศักดิ์ สันตวรวุฒิ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ อาทิ ในการดำเนินงานตามแผนพบว่าเนื้อหาบางกลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองยังมีลักษณะเป็นนามธรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน การขาดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบหลัก การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน และการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนที่กำหนด จากนั้น ได้มีการเสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 2 รองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และแผนระดับที่ 3 รองรับแนวทางการพัฒนาด้านการเมือง…