รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม สกธ. และมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 3/2562

  วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา​ 09.30​ น. นายวัลลภ​ นาคบัว​ ผอ.สกธ.​ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน​ “การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 3/2562​ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี​ ประเสริฐทองกร​ รองผอ.สกธ.​ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ.เป็นประธานการประชุมในช่วงแรกและร่วมสังเกตการณ์การประชุม​ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2. การขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 6 เดือนแรก 5. การรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำ Box Set โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มติที่ประชุม: รับทราบ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ ควรมีการเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU มาร่วมรับฟังผลการดำเนินโครงการ โดยให้กรมพินิจฯ ไปดำเนินการจัดทำ…

สกธ.ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สกธ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยภายในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ดี และพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สกธ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงกลางหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สกธ.ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. น.ส.สุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 

ผอ.สกธ. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.19 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี และในเวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 และร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สกธ.จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว รวม 126 คน ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 5 (อาคารจอดรถ) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำนุบำรุงและปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

สกธ.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ