สกธ. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดพิธีพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมแต่งกายผ้าไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

การเสวนา “ความมั่นคงทางสังคม ระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย”

  วันนี้ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาหัวข้อ “ความมั่นคงทางสังคม : ระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายธานินทร์ ผะเอม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ 2) ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติศาสตร์ประยุกต์ (นิด้า) 4) รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง วช.…

ผอ.สกธ.เป็นประธานเปิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุม หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ ห้องประชุม Lotus Suite 13 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้นำเสนองานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง จาก 8 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นภาคเช้า จำนวน 5 เรื่อง และภาคบ่าย จำนวน 4 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคเช้า 1) รศ.ดร.คณพล…

ผอ.สกธ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

  วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย และในเวลา 12.30 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารจาก วช. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ของกระทรวงยุติธรรม โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันนี้ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์…

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการทำงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะ สพก., สชจ., พบ.สป.ยธ. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการทำงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมภายในโครงการฯ ดังนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น กิจกรรมที่ 1 “การสร้างทีมและส่งเสริมความสัมพันธ์” โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมแบบทฤษฎี ดังนี้ Diversity ความหลากหลาย/การยอมรับและมองหาประโยชน์ Common Goal/Share Vision รับรู้เป้าหมายและให้ความสำคัญกับเป้าหมาย Trustworthiness มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 2 ได้รับเกียรติวิทยากร นายอรรจน์ สีหะอำไพ…

ส่งมอบปฏิทินครอบครัวข่าว ปี 2562

  วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีส่งมอบปฏิทินครอบครัวข่าว ปี 2562 ชุด ปฏิทินกฎหมายสามัญประจำบ้าน และ ปฏิทินจีน 2562 ชุดมั่งมีศรีสุข จากละคร กรงกรรม ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยพิธีมอบเริ่มเวลา 14.00 – 16.00 น.ณ บริเวณชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2(ตึกข่าว)โดยมีผู้บริหารจากทางช่อง 3,ดารานักแสดงจากละครเรื่องกรงกรรมนำโดย เจมส์-จิรายุ เพชร-ฐกฤต แชมป์-ชนาธิป ออกัส-วชิรวิชญ์ ผู้ประกาศข่าว และ ผู้สนับสนุนเป็นผู้ส่งมอบปฏิทิน ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยกลุ่มบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ บริษัท แอค อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำปฏิทินครอบครัวข่าว และ ปฏิทินจีนปี 2562 เพื่อนำไปมอบให้เป็นการกุศลสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย…

อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 13 และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 13” โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าร่วมการประชุม 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตราด จันทบุรี และฉะเชิงเทรา ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและบรรยายในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด” โดยสรุปได้ ดังนี้ Justice care : ยุติธรรมใส่ใจ การให้บริการประชาชนตลอ 24 ชม. ผ่านหลายชองทางในการให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียน…

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คลองเตย

  วันที่ 25 มกราคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คลองเตย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และยังได้หารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการได้รับการสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางสังคม  กิจกรรมในช่วงเช้า คือการละลายพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็กและเยาวชนในระดับ ม.1-ม.3 ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และมีเกมสนุกๆ ให้น้องๆได้เล่น ดังนี้ 1. เกมราชาเปลี่ยนเมือง เพื่อสร้างสัมพันธ์ภายในกลุ่มและกระตุ้นให้เกิดความสามัคคี 2. จัดตามสั่ง เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 3. วัดดวง เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องความสุจริตและการเคารพตนเอง และผู้อื่น 4. ม้วนแผ่นดิน เพื่อให้น้องๆเรียนรู้การดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการแบ่งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 จิ๊กซอว์ เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งยาเสพติด ฐานที่ 2 แร๊พ เพื่อสร้างกระบวนการคิดตามหัวข้อที่กำหนด ได้แก่ ภัยสังคม ยาเสพติด…

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม Venus โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกียวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด 40 หน่วยงาน รวมจำนวนประมาณ 70 ท่าน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) กลไกในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ของประเทศไทย การทบทวนผลการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงถึงแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 16…

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สกธ. โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของโรงเรียน ถึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้มอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนรู้ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมให้แก่โรงเรียนอีกด้วย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ สกธ. ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกมส์บิงโก, กิจกรรม self survey “วาดภาพเล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อและ/หรือกระทำความผิด ควบคู่กับความสนุกสนาน อีกทั้ง เน้นย้ำการสร้างสปิริตในการเคารพกฎกติกาในแต่ละกิจกรรม โดยกิจกรรมทั้งหมดวันนี้มุ่งหวังที่จะสร้างโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เป็น โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน และรู้ทันภัยสังคม