การเสวนางานวิจัยหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม”

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อวิจัย “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” รวมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ ห้องประชุม Lotus Suite 11 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็นปัญหางานวิจัย ความสำคัญของงานวิจัยผลการแก้ไขปัญหา รวมถึงการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งการเสวนาทางวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หัวข้อการพัฒนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรรม โดยมีผู้แทนจาก กรมบังคับคดีและสถาบันการศึกษา ซึ่งมีนายวัฒนากร สั้นนุ้ย เป็นผู้ดำเนินรายการ กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมและกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรรม โดยมีผู้แทนจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต เป็นผู้ดำเนินรายการ กลุ่มที่ 3 การพัฒนาพฤตินิสัยและการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรรม…

สกธ.ร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่มีหมายจับและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค (State Quarantine)

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม โดยที่ประชุมได้พิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ต้องหาที่มีหมายจับและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค (State Quarantine) โดยพิจารณาในประเด็น 1. การเดินทางไปยังสถานที่ควบคุมโรค (State Quarantine) ของผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ออกหมายจับ 2. การดำเนินการกับผู้ต้องหาที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง กรณีที่ให้การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงานสอบสวน 3. การรับ – ส่ง ตัวผู้ต้องหา เมื่อครบกำหนดการกักตัว ณ เรือนจำตามกระบวนการ (State Quarantine) 14 วัน 4. กรณีการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ และไม่ผ่านระบบการควบคุมโรค ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีการเดินทางไปยังสถานที่ควบคุมโรคฯ และการดำเนินการกับผู้ต้องหาที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง…

ยธ.ร่วมหารือคดี “บอส อยู่วิทยา” ประเด็นความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลขที่ 311 อาคารรัฐสภา
โดยที่ประชุมร่วมหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส)ในประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม มาร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็น กระทรวงยุติธรรมควรมีบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และควรมีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้สำเร็จต่อไป

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9

ผอ.สกธ.ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

พิจารณาการจัดการผลกระทบจากโควิด 19 ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จากการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563 และการตอบข้อหารือแนวทางการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกันพิจารณาประเด็นการจัดการผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ยังได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ให้ที่ประชุมทราบด้วย

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563

 

วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยกรรมการเข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องพิจารณาเร่งด่วน กรณีการเบิกจ่ายเงินค่าที่พักสำหรับกักตัวผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้ประชุมพิจารณาในประเด็นที่เป็นกระแสข่าวในสังคม เรื่องของการแจกอาหาร และการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ครั้งที่1/ 2563

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA 2) ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ครั้งที่1/ 2563 โดยในการประชุมได้มีการรายงานข้อมูลสถิติการดำเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นในช่วงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางในการติดตามและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในส่วนของคดีอาญา รวมทั้งได้มีการพิจารณาแนวทางในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในข้อพิพาททางคดีปกครองในการประชุมครั้งนี้ด้วย

สกธ. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
สำหรับผู้เข้ารับเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้แก่ นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้เข้าเป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1
คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ การนำงานวิจัยในกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 จำนวน 58 เรื่อง โดยได้กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นทางวิชาการ (peer review) ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
ที่ประชุมได้มีพิจารณาแบบประเมินผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของการนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ รวมถึงคัดเลือกนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ซึ่งมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงแบบประเมินผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของการนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ และให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงาน ผู้กำหนดโจทย์วิจัยและผู้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง