สกธ. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ บริเวณหน้าห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

วงเสวนา ชี้ทางออกเรียกความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม

คนในวงการยุติธรรม เสนอลดเวลาการทำคดี, ลดการใช้ดุลย พินิจของตำรวจและใช้เทคโนโลยีช่วย พร้อมเพิ่มทางเลือกบทลงโทษและลดการใช้เงินประกันตัว สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันนี้ที่ 22–23 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาเปิดงานตามหัวข้อ ระบุว่า ทุกคนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยที่ผ่านมามีหลายคดีเกิดข้อกังขาหรือมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งกรณีการฆาตกรรม อาชญากรรมหรือคดีฆ่าเสือดำ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทบทวนตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเป็นมืออาชีพ มีความเป็นสากล เพื่อการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องพิสูจน์และพัฒนาตัวเอง ทั้งกฎกติกาและเครื่องมืออำนวยความยุติธรรมรวมถึงลงรับฟังความเดือดร้อนของประชาขน ไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง ตลอดจนการลงโทษทางอาญาเท่าที่จำเป็น หรือมีบทโทษหลากหลายเป็นทางเลือกมากขึ้น หลังจากเปิดงานพลเอกประจินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อมตอบคำถามสื่อมวลชน ต่อกรณีที่กระทรวงต่างประเทศมีท่าทีต่อคณะทูตต่างประเทศ ที่เข้าสังเกตการณ์การดำเนินคดีกับแกนนำสำคัญของพรรคอนาคตใหม่ โดยพล.อ.ประจิน ระบุว่า ต้องใช้ความให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความจริงหรือว่าถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนท่าทีของกระทรวงต่างประเทศนั้น เพียงแต่ชี้แจงกรอบอำนาจอธิปไตยของไทยตามหน้าที่ ซึ่งเกิดหลังจากมีกระแสพยายามดึงชาวต่างชาติเข้ามาสร้างหรือทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา โดยยืนยันว่า หากกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากล จะไม่มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นต่อต่างชาติ ซึ่งต้องใช้เวลาพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อกรณีของจะนำพรรคอนาคตใหม่…

“บิ๊กจิน” เปิดงานยุติธรรมชาติครั้งที่17

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันนี้ที่ 22–23 เมษายน 2562 โดย พล.อ.อ.ประจิน ได้ปาฐกถาในหัวข้อดังกล่างโดยระบุว่า ทุกคนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ที่ผ่านมามีหลายคดีเกิดข้อกังขาหรือมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งกรณีการฆาตกรรม อาชญากรรมหรือคดีฆ่าเสือดำ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทบทวนตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเป็นมืออาชีพ มีความเป็นสากล เพื่อการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องพิสูจน์และพัฒนาตัวเอง ทั้งกฎกติกาและเครื่องมืออำนวยความยุติธรรมรวมถึงลงรับฟังความเดือดร้อนของประชาขน ไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง ตลอดจนการลงโทษทางอาญาเท่าที่จำเป็น หรือมีบทโทษหลากหลายเป็นทางเลือกมากขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์

สกธ.จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมฯ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลด ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

16 ปี สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม ครบรอบปีที่ 16 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกธ. ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ดังนี้

– ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมประธานในพิธี และการปาฐกถาธรรม หัวข้อ “ปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ ทุจริต คน สกธ.” โดยพระมหาวรวุฒิ ชิตธมโม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (วัดสร้อยทองพระอารามหลวง)
– ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. OJA TED Talk โดยผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร

การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

วันที่ 25/09/2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม JA1 นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือในการดำเนินการตามมติที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปเด็นสำคัญ ดังนี้ (Small Pink Diamond) กำหนดการทำ Work Shop ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1 นำร่องให้กลุ่มพฤตินิสัย, สป.ยธ. และ.สกธ แผนการดำเนินการ จัด Workshop ประมาณ 3 วัน โดย สพร. เป็นวิทยากร ให้ความรู้ กำหนดจัดในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดการอบรม…

การประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนงานสำคัญต่างๆ ประจำปี 2561 ได้แก่ แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการประนอมข้อพิพาท)