กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี  จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม (Crime Prevention) จำนวน 63 คน ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ณ ห้องประชุมเรือนรับรอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัด พยาบาลกองทัพบก พยาบาลกองทัพอากาศ พยาบาลตำรวจ และสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทดลองการปฏิบัติด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) จากหุ่นสาธิต และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร Crime Prevention
การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวรุ่งนภา ศรีตะปัญญะ
โทรศัพท์ 0 2141 3760 / 0 2141 3763 / 08 1451 8350
โทรสาร 0 2143 8932

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 60-65 คน อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  หน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม…

สกธ. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ บริเวณหน้าห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

วงเสวนา ชี้ทางออกเรียกความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม

คนในวงการยุติธรรม เสนอลดเวลาการทำคดี, ลดการใช้ดุลย พินิจของตำรวจและใช้เทคโนโลยีช่วย พร้อมเพิ่มทางเลือกบทลงโทษและลดการใช้เงินประกันตัว สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันนี้ที่ 22–23 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาเปิดงานตามหัวข้อ ระบุว่า ทุกคนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยที่ผ่านมามีหลายคดีเกิดข้อกังขาหรือมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งกรณีการฆาตกรรม อาชญากรรมหรือคดีฆ่าเสือดำ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทบทวนตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเป็นมืออาชีพ มีความเป็นสากล เพื่อการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องพิสูจน์และพัฒนาตัวเอง ทั้งกฎกติกาและเครื่องมืออำนวยความยุติธรรมรวมถึงลงรับฟังความเดือดร้อนของประชาขน ไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง ตลอดจนการลงโทษทางอาญาเท่าที่จำเป็น หรือมีบทโทษหลากหลายเป็นทางเลือกมากขึ้น หลังจากเปิดงานพลเอกประจินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อมตอบคำถามสื่อมวลชน ต่อกรณีที่กระทรวงต่างประเทศมีท่าทีต่อคณะทูตต่างประเทศ ที่เข้าสังเกตการณ์การดำเนินคดีกับแกนนำสำคัญของพรรคอนาคตใหม่ โดยพล.อ.ประจิน ระบุว่า ต้องใช้ความให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความจริงหรือว่าถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนท่าทีของกระทรวงต่างประเทศนั้น เพียงแต่ชี้แจงกรอบอำนาจอธิปไตยของไทยตามหน้าที่ ซึ่งเกิดหลังจากมีกระแสพยายามดึงชาวต่างชาติเข้ามาสร้างหรือทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา โดยยืนยันว่า หากกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากล จะไม่มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นต่อต่างชาติ ซึ่งต้องใช้เวลาพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อกรณีของจะนำพรรคอนาคตใหม่…

“บิ๊กจิน” เปิดงานยุติธรรมชาติครั้งที่17

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันนี้ที่ 22–23 เมษายน 2562 โดย พล.อ.อ.ประจิน ได้ปาฐกถาในหัวข้อดังกล่างโดยระบุว่า ทุกคนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ที่ผ่านมามีหลายคดีเกิดข้อกังขาหรือมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งกรณีการฆาตกรรม อาชญากรรมหรือคดีฆ่าเสือดำ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทบทวนตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเป็นมืออาชีพ มีความเป็นสากล เพื่อการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องพิสูจน์และพัฒนาตัวเอง ทั้งกฎกติกาและเครื่องมืออำนวยความยุติธรรมรวมถึงลงรับฟังความเดือดร้อนของประชาขน ไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง ตลอดจนการลงโทษทางอาญาเท่าที่จำเป็น หรือมีบทโทษหลากหลายเป็นทางเลือกมากขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์