ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันนี้​ (อังคารที่​ 17 กันยายน 2562) สกธ. ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 4/2562​ โดย ผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมชิโน โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. การรายงานผลความคืบหน้าโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 3. การจัดส่ง Box Set โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 4. การติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5. การบรรยายในหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 1.…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา14:30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 และวางแผนการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งติดตามและรับฟังข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 51 คน เป็นตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดยธ.จากส่วนกลางและในพื้นที่ และผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชิโน โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต การอภิปรายในวันนี้สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ การอภิปรายหัวข้อ “การทบทวนและสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” โดยวิทยากรจากหน่วยงานสังกัด ยธ. ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน…

สกธ. เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน

  วันที่ 16 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action Integrated Implementation for THAIS) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ เเละรูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงาน โครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาคลื่นลูกใหม่ (New web Leader ship Pogram -WW) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (policy work/Study Team) และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น…

“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม

  วันที่ 14 กันยายน 2562 “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย, Good Factory, เฟซบุ๊กแฟนเพจ echo และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม มุ่งเดินหน้าส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ Too Fast to Sleep สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการรับรู้กฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรม เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ “การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” กิจกรรม”JUS(T)ACT HACKATHON”…

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 -15.30 น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งปีนี้ สกธ. ได้รับรางวัล ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (open governances) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
มอบหมาย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล

สกธ. ติดตามการใช้งานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมาย นายดนุพล ชื่นอารมณ์ : ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม นายสายชล ยังรอด : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางสาทิมา ทองศรีจันทร์ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเสาวรส ยนต์โยธินกุล : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ : ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าพบ พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ณ สภ.จ.พระนครศรีอยุธยา และ เข้าพบ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนระบบการใช้งานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยทั้ง 2 หน่วยงานที่เข้าพบ มีความเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20

วันที่ 10 กันยนยน 2562 “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงเช้า แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.30- 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการ ศยช.รุ่นที่ 20 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ “การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด” โดยมุ่งเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับจังหวัด และการเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งท่านได้ให้คำนิยามในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ “ประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทุกอย่างที่มีพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น” พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ศยช.…

สกธ.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยในโอกาสนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเเพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนเเก่น อีกด้วย

กิจกรรมการควบคุมและการตรวจสอบภายในภาคราชการ

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-14.15 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการควบคุมและการตรวจสอบภายในภาคราชการ (ภายใต้โครงการ”เสริมสร้างสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ”) ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ห้องประชุมบีบี 205

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
– มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ตระหนักและนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

สกธ.ร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้เเก่กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน