สกธ.จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว รวม 126 คน ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 5 (อาคารจอดรถ) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำนุบำรุงและปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

สกธ. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ บริเวณหน้าห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

สกธ.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สกธ. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเเสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าศาลฎีกา กรุงเทพฯ

สกธ. ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่2 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร ครั้งที่2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเสริมสร้างความสามัคคี โดยประเภทกีฬาการเเข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้เเก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แชร์บอล และฟุตบอล ซึ่งในโอกาสนี้ ผอ.สกธ.ได้ร่วมลงแข่งขันเเบดมินตันคู่พิเศษและฟุตบอล ทางด้านรองผอ.สกธ. ร่วมแข่งขันแชร์บอล

ผอ.สกธ. ร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

 

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จากนั้นผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สกธ.จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมฯ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลด ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

สกธ.ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร รมว.ยธ.

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ และรดน้ำขอพร พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม

สกธ. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดพิธีพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมแต่งกายผ้าไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

การเสวนา “ความมั่นคงทางสังคม ระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย”

  วันนี้ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาหัวข้อ “ความมั่นคงทางสังคม : ระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายธานินทร์ ผะเอม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ 2) ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติศาสตร์ประยุกต์ (นิด้า) 4) รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง วช.…