“การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

    

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 – 11.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดตา  โดยได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากเทศบาลเมืองหัวหิน สถานีตำรวจภูธรหัวหิน และตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ณ ห้องวิวิธกิจกรรมชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวสุพรรณีประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่2/2563 โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สกธ.ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “สกธ. อาสา บำรุงศาสนา พัฒนาวัด”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “สกธ. อาสา บำรุงศาสนา พัฒนาวัด” โดยร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยแก่พระภิกษุ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอุโบสถ์ ฐานพระพุทธรูป และลานวัด ณ วัดกุดคล้ำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62” ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Crime Prevention รุ่นที่ 3”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม (Crime Prevention) รุ่นที่ 3 จำนวน 60 คน ร่วมรับฟังการบรรยายและชมการสาธิต หัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งทดลองการปฏิบัติด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) จากหุ่นสาธิต การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และการช่วยเหลือภาวการณ์อุดตันทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

สกธ.ออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ในสังกัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็น ณ พื้นที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จำนวน 2 ไร่ และพื้นที่ของเรือนจำกลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

สกธ.แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมโครงการ “แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง” โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี  จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม (Crime Prevention) จำนวน 63 คน ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ณ ห้องประชุมเรือนรับรอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัด พยาบาลกองทัพบก พยาบาลกองทัพอากาศ พยาบาลตำรวจ และสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทดลองการปฏิบัติด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) จากหุ่นสาธิต และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง