<<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

การรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

การฝึกอบรมของหลักสูตร