รายชื่อวิทยากร: นายสราวุธ เบญจกุล

ชื่อ-สกุล

นายสราวุธ เบญจกุล 

หน่วยงาน

 

ตำแหน่ง

 

ความเชียวชาญ

 

หลักสูตรที่เคยเป็นวิทยากร

ยธส.1 

รูปภาพ

 
Attachments
Created at 1/6/2014 3:41 PM  by Rungnapa Sritapanya 
Last modified at 6/18/2014 5:04 PM  by Teerapon Samaoung 
สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-3666 แฟกซ์ 0-2143-8933 E-mail : ojawebmaster@oja.go.th