ค้นหา 
Go Search
 EN 
NewUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
View: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
ขอให้ตรวจสอบผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรี
แจ้งทางท่านเพื่อตรวจออบที่มาของชื่อเสียงของทางเรืทอนจำ
ร้องเรียนเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช-เอกสารพักโทษ
นักโทษเรือนจำแถวกรุงเทพฯและปริมณฑน
ต้องการติดต่อเรือนจำสระบุรี
แจ้งเรียนท่านอธบดีเพื่อทราบ
ร้องเรียนพนักงานเรือนจำกลางลพบุรี
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
แจ้งเรียนท่านเพื่อทราบและดำเนินการเกื่ยวกับกลุ่มขบวนการมิจฉาชีพ
แจ้งเรียนท่านเพื่อทราบและแจ้งท่านเพื่อเสนอแนะจัการ
การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๗
แจ้งร้องเรียนต่อท่านเกื่ยวกับเรือนจำคลองเปรมและมีนบุรี
แจ้งเรื่องเกื่ยวกับเหตุการณืและความเป็นมาของทางเรือนจำลพบุรีและสระบุรี
แจ้งเบาะแสข้องมูลในเรือนจำสระบุรี
รบกวนติดต่อกลับกรมบัญชีกลางด้วยค่ะ
แจ้งท่านเนื่องจากว่าไม่พอใจการทำงานของผู้คุมเรือนจำสระบุรี
แจ้งท่านเพื่อหาทางจัดการเกื่ยวพวกผู้คุมลพบุรี
ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
ขอถอนคำร้อง ที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่คุณเกสร เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
ขอถอนคำร้อง ที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่คุณเกสร เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
แจ้งเรื่องเบาะแสของข้าราชการที่เกื่ยวข้องกับยาเสพติดที่เรือนจำลพบุรี
แจ้งแนวทางและเบาะแสเกื่ยวกับเรื่องผิดกฏหมายในเรือนจำสระบุรี
ขอเอกสาร ร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายละเมิด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ทำเอกสารที่เรือนจำปทุมไมได้ส่งเอกสาร. นช.  ที่จะมีกำหนดการออกจากเรือนจำ 28. กพ 57 จึงยังไม่ได้ออก
แจ้งเรียนทางท่านผู้คุมตรวจสอบแก้งคณะอามทวัชัยแซ่โค้วและพัพกพวกตี่เข่ง
แจ้งเรื่องสำคัญ
ร้องเรียนการตายของ นช.จรินทร์   ดุลย์สุข
เรียนท่านเพื่อทราบและหาทางแก้ไข
ปันผลงานสาธารณะ
เรียนท่านเพื่อทราบและขอท่านตจงเห็นใจนักโทษในเรือนจำสระบุรี
เรียนท่านเพื่อทำการตรวจสอบเกื่ยวกับพวกผู้คุมลพบุรี
เรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรื่องเจ้าหน้าที่เรือนจำสมุทรสาครซ้อมนักโทษ (เกินกว่าเหตุ)
นักโทษโดนซ้อม
เรียนท่านอธิบดีเพื่อทราบเกื่ยวกับเรื่องการปกครองในวงการราชการของท่าน
งงจริงๆไม่รู้ว่าทางกรมาไม่รู้สึกสะทบสะท้านอะไรบ้างรึงัย
แจ้งเรื่องให้ท่านวางแนวตรวจสอบ
ขอด่าไอท่านอธิบดีหน่อยจะได้มั้ย
แจ้งท่านอธิบดีเพื่อทราบเกื่ยวกับขาราชการในสังกัดท่านในตอนนี้กายเป็นหนึ่งในขบวนการเรื่องเลวๆไปแล้วไม่รู้ว่าท่านดีใจรึเสียใจกันแน่
เรียนท่านเพื่อทราบและวางแนวทางเพื่อสร้างความเข็ดหลาบให้กับนักโทษในเรือนจำและผู้กระทำผิด
เรียนท่านเพื่อทำการสับเปลื่ยนโยกย้ายผู้คุมชุดเก่าที่เรือนจำสระบุรีเนื่องจากเป็นการแก้ไขข่าวความเป็นเรื่องเลวๆที่ดังมาให้ชาวบ้านรับรู้
เรียนท่านเสนอลดงบประมาณค่าอาหารและสวัสดิการในเรือนจำดังนี้p
เเจ้งเรื่องตรวจสอบเรือนจำปทุมธานี
เรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบ
เรียนท่านอธิบดีเพื่อทราบและขอท่านออกคำสั่งใช้เรือนจำสระบุรี
ร้องเรียน เรือนจำสุราษธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เรือนจำกลางเชียงราย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เรือนจำกลางเชียงราย
เรียนท่านเพื่อทราบเกื่ยวกับขบวนการเรื่องนำยาเข้าเรือนจำลพบุรี
เรียนท่านอธิบดีเพื่อทราบ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
แจ้งท่านทำการตรวจสอบเกื่ยวกับผู้คุมเรือนจำลพบุรี
แจ้งเรียนท่านเพื่อเสนอแนวทางในการสร้างคนให้เป็นคนดีในเรือนจำสระบุรี
แจ้งท่านอธิบดีส่งหน่วยเข้าตรวจสอบเกื่ยวกับทางเรือนจำวัยหนุ่มปทุมธานี
แจ้งเรียนท่านเพื่อขอแนวทางในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม
เรียนทางและคณะผู้คุมในเรือนจำเพื่อทราบและขอความช่วยเหลือเกื่ยวกับผลประโยนช์ที่เกิดจากการปกครองในเรือนจำที่มีการสวดมนต์และขอท่านสั่งการดดยการเริ่มสวดพาหุงวันละ3จบ และชินบัญชร3จบของนักโทษที่ก่อนนอนและทำเป็นกฏเกณฑ์ตลอดไปเพื่อช่วยเหลือเกื่ยวกับการเสือมของประต
แจ้งท่านเพื่อสั่งยกเลิกเกื่ยวกับเรื่องเก็บยส่วยนในเรือนจำแดน10คองเปรมและทำการตรวจสอบ
แดจ้งเรื่องเพื่ีอท่านท่า่นขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม
เรียนท่นเพื่อทำการช่วยเหลือชาวบ้านในเขตเมืองปทุม
แจ้งเรื่องขอควาทเห็นแก่ประโยนช์ของประเทศชาติ
เรือนจำธัญบุรี
เรียนท่านอธิบดีและท่านกรมการคลังของกรมราชทัณฑ์
แจ้งเรียนเบาะแสข้าราชการที่ทุจริตในกรมราชทณฑ์ที่มีส่วนร่วมเกื่ยวข้องกับขบวนการมิจฉาชีพและเรื่องแอบนำยาเข้าให้นักโทษในเรือนจำ
ฝากแจ้งเรื่องพิจรณาแก้ไขปัญหาเศรษกิจของประเทศชาติ
ฝากแจ้งเรื่องให้ทางท่านอธิบดีเพื่อทราบ
เจ้าหน้าที่เรือนจำทำเกินกว่าเหตุ
ยารักษาโรค และ อาหารในเรือนจำ
ร้องเรียนเรื่องนักโทษได้รับวันลดโทษแล้วแต่ยังไม่ได้ออก
ร้องเรียนเรื่องนักโทษได้รับวันลดโทษแล้วแต่ยังไม่ได้ออก
เยื่อมญาติ
แถวบ้านชอบมีการตั้งด่านยัดข้อหาโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ถูกผู้กระทำความผิดฟ้องร้อง ดังวีดีโอใน เวฟ ขู่พระ - ปล้นเงินสงฆ์ - YouTube (www.youtube.com/watch?v=l3GbEsbUNxg)
ทำไมเรือนจำหลังสวนไม่มีหมอเข้าตรวจ
ฝากแจ้งเรื่องเรียนท่านอธิบดีเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปกครอง
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์เรียกเก็บผู้ปกครองทั้งโรงเรียนคนละ 1000 บาท
การพักโทษกรณีพิเศษปี2556รอบสุดท้าย
การพักโทษกรณีพิเศษปี2556รอบสุดท้าย
เรือนจำหลังสวนชุมพร ต้องการหมอเข้าตรวจค่ะ
เรือนจำหลังสวน จ.ชุมพร
เรียนท่านอธิบดีเพื่อทราบและขอความเห็นด้วยในการเปลื่ยนระบบในเรือนจำสระบุรี
ร้องเรียนเรื่องผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกซ้อม
เรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อทราบและขอความเห็นด้วย
ร้องเรียนเรือนจำกลางนครราชสีมา
แจ้งเรียนท่านอธิบดีเพื่อเสนอแนวทางชีแนะเกื่ยจวกับการปกครองในเรือนจำสระบุรี
เรียนท่านเพื่อทราบผมเป็นหน่วยงานตรวจสอบความเป็นอยู่ของแผ่นดินฝากทางท่านอธบดีและคณะราชการพิจรณา
แจ้งเรียนท่านเพื่อทราบเกื่ยวกับพฤตกรรมของผู้คุมที่เรือนจำลพบุรีที่ชื่อประวัติ ฤทธิชัย
เรียนท่านเพื่อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไขเกื่ยวกับปัญหาต่อการกระทำผิดของผู้ที่พินโทและผู้ที่อยู่ข้างนอก
เรียนท่านอธิบดีเพื่อทราบและขอเสนอแนะ
ติดตามเรื่องเงินช่วยเหลือคดีชิงทรัพย์
เรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อทราบและเสนอแนวทาง
น้ำใช้ของเรือนจำอุทัย สกปรกไปหรือป่าว
เรือนจำอุทัยเมื่อไหร่จะมีโทรศัพท์ หรือ ทำให้การมาเยี่ยมญาติพูดคุยกันง่ายขึ้น
แจ้งเรื่องตรวจสอบผู้คุมเรือนจำลพบุรี
แจ้งเรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์
อยากเข่าเยี่ยมนักโทษ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรือนจำคลองไผ่
แจ้งเรียนท่านเพื่อสร้างระเบียบให้กับทางเรือนจำสระบุรีด้วยค่ะท่าน
เรียนท่านอธิบดีเพื่อแก้ไขเกื่ยวกับการปกครองเรือนจำมีนบุรีและคลองเปรมแดน10
ร้องเรียนความยุติธธรมของผู้คุมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
เสนอท่านทำการโยกย้ายเจ้าหน้าผู้คุมเรือนจำสระบุรี
แจ้งเรื่องหาทางตรวจสอบเกื่ยวกับนัโทษที่ชื่ออนันต์บุญมากที่วัยหนุ่มปทุมธานี
1 - 100 Next
 
สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-3666 แฟกซ์ 0-2143-8933 E-mail : ojawebmaster@oja.go.th