รวมแหล่งความรู้: การพูดในที่ประชุมประเภทต่างๆ

Title

การพูดในที่ประชุมประเภทต่างๆ 

Body

การประชุมเป็นคำเรียกโดยรวม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Meeting แต่อาจเรียกการประชุมทึ่จัดขึ้นในลักษณะและรูปแบบต่างๆ ตลอดจนความสำคัญของการประชุมนั้นๆ แตกต่างออกไปได้หลายรูปแบบ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
Attachments
Created at 10/11/2005 1:56 PM  by System Account 
Last modified at 7/2/2008 2:37 PM  by System Account