รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ วันนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ ยจ.สกลนคร นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผบ.เรือนจำ จ.สกลนคร นางขนิษฐา วุฒิพรม ผอ.สถานพินิจฯ จ.สกลนคร นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผอ.สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ ผอ.คุมประพฤติ จ.สกลนคร ภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่ง”ยิ่งยง ยอดบัวงาม” และการถ่ายทอดประสบการณ์จากการไม่รู้กฎหมายของคุณยิ่งยงให้ประชาชนได้รับรู้ สลับกับการสร้างการรับรู้ สิทธิ หน้าที่ กฎหมาย จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด การเล่นเกมส์จับผิดภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้กฎหมายจากทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ การตอบคำถามรับของรางวัลและเอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การสแกน QR Code Infographic Online ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี) “จะหนัก…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดชัยภูมิ

ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 กับการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชาวจังหวัดชัยภูมิ กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กองทุนชุมชนเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โดยได้รับเกียรติจาก นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ปปส.พื้นที่เขต 3 มาให้ความรู้กฎหมาย สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ และงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมแก่ชาวจังหวัดชัยภูมิ

ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีการแจกแผ่นพับของหน่วยงาน พร้อมทั้ง Infographic ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและการสแกน QR Code, เกมส์จับผิดภาพอีกหนึ่งสื่อในการเรียนรู้กฎหมาย, เปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล

“จะหนัก จะเบา ให้เราดูแล”
สายด่วน กระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น.(จุดจอดหลัก) ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้นำรถไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชาวชัยภูมิ

โดยได้รับเกียรติจาก นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ และนายธนเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนจากสำนักงานบังคับคดีและผู้แทนจากเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้กฎหมายและมาเยี่ยมชมรถเคลื่อนที่ และเข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย

ซึ่งภายในงานมีการแสดง มินิคอนเสริตของ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ที่สอดแทรกความรู้ทางกฎหมาย และประสบการณ์ของคุณยิ่งยง ในความไม่รู้กฎหมาย มาถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งยังสร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ และงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

เปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล

“จะหนัก จะเบา ให้เราดูแล”
สายด่วน กระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, นายชัชวาล ขันสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้แทนจากเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้กฎหมาย สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมรถเคลื่อนที่ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก ภายในงานได้มีการเล่นเกมส์จับผิดภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อในการเรียนรู้กฎหมายจากทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล แจกแผ่นพับของหน่วยงาน และ Infographic ของสำนักงานกิจการยุติธรรม การสแกน QR Code Infographic Online พร้อมทั้งการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี) (ช่วงบ่าย) รถให้ความรู้ได้เคลื่อนที่มายังบริเวณถนนคนเดินหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, นายชัชวาล ขันสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู, นายไพฑูรย์ วิเศษศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,…

ประชุมอนุฯ การปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 คน และผอ.สกธ. รองผอ.สกธ.(นางศิวากร คูรัตนเวช) และผอ.กนป.เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติการประชุมที่สำคัญ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พัฒนารายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

■ทบทวนข้อมูลการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวในต่างประเทศที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการทั้งชั้นก่อนการพิจารณาของศาล (Pre-trial stage) ชั้นการพิจารณาและพิพากษาของศาล (Trial and sentencing stage) และชั้นหลังจากมีคำพิพากษาของศาล (Post-trail stage) รวมถึงการใช้มาตรการแทนการควบคุมตัวกับเด็กและเยาวชน

■ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศเกี่ยวกับการนำมาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ

■ศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมในต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการแทนการควบคุมตัวฯ ที่มีประสิทธิภาพ

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวพิษณุโลก ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอพรหมพิราม มาเยี่มมชมรถเคลื่อนที่ และเข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และ ได้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 168 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.30 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังตลาดนัดไดโนเสาร์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยิ่งยง ยอดบัวงาม ศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้กฎหมาย และ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 106 ราย…