การประชุมจัดเตรียมกรอบงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

วันที่ 20 ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมกรอบงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุม JA2 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุม ศาลจังหวัดที่เปิดทำการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวน 7 แห่งดังนี้ 1.ศาลจังหวัดเวียงสระ 2.ศาลจังหวัดหัวหิน 3.ศาลจังหวัดพิมาย 4.ศาลจังหวัดฮอด 5.ศาลจังหวัดเชียงคำ 6.ศาลจังหวัดชุมแพ 7.ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี งบบุคลากรที่ กบค. คป. และ รท. เสนอผ่านการพิจารณาจาก กพยช. แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในส่วนงบครุภัณฑ์และงบดำเนินงานนั้น เป็นงบประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการรองรับการจัดตั้งศาล ซึ่งหน่วยงานคำนวณจากปริมาณคดีของศาลจังหวัดและภาระงาน (ขนาดไซส์ S)…

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ. ,กพน. ,คป. ,กบค. ,กสพ. , รท วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรม 12 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกาฬสินธุ์ ,จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรม 18 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกลางนครราชสีมา ,จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ ,จนท.คป., จนท.กสพ. และ จนท.บค.…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีปิด”โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ได้มีการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ กรอบการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปี 62 ภารกิจ 5 ด้าน ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาคดี ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่

ภายหลังจากการบรรยาย นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรมและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 จ.ขอนแก่น

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช (รองผอ.สกธ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ (ผอ.สพก.) กล่าวรายงาน มีเนื้อหาสาระสำคัญ เกี่ยวกับ ความสำคัญของงาน “ยุติธรรมชุมชน” และ ช่องทางการเรียนรู้เรื่อง “กฎหมาย” โดยสื่อผ่านคลิปวิดีโอ ดังนี้ – เราให้คะแนนเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ระดับใด 1-10? https://youtu.be/NAURJneOF74  – ทำไมต้องยุติธรรมชุมชน? https://youtu.be/yBsApc4zJAo – ไอ้ขี้คุก https://youtu.be/AKXAGjDGQ5M ผ่านมุมมองภาคประชาชนสู่ภาครัฐ เพื่อให้เห็นถึงการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “หนี้” โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (DSI) ในรูปแบบเกมส์…

workshop การพัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ (Visual Recording) และการถ่ายทอดความคิดสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ (Visual Recording) และการถ่ายทอดความคิดสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดาแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากท่านนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ (Visual Recording) ให้บุคลากร สกธ. สามารถสรุปเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพที่มองแค่ไม่กี่วินาที ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย แค่ใช้กระดาษกับปากกาเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่มีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นที้งหมดได้ภายในภาพเดียวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) และสามารถนำไปปรับใช้/ต่อยอดในการทำงานด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(3) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม “เป็นนักคิดและสื่อสารด้วยภาพ”

ทักษะนี้ “ไม่ใช่แค่การวาดรูป…แต่เป็นการนำเสนอวิธีคิดรูปแบบใหม่” จึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ “ในองค์กร” และสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พิสูจน์ถึงศักยภาพของการขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม