พิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 16.45 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดีเรกฤทธิ์ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารของ สกธ. ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม กล่าวขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และเข้านั่งประจำที่เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร ตามลำดับ